Audit

SC TIC-TAC SRL auditeaza situatiile financiare individuale si consolidate ale clientilor nostri in conformitate cu Standardele de Audit International si conform normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, desfășurându-și activitatea în Baia Mare și în județele limitrofe.

Din punctul de vedere al auditului intern, SC TIC-TAC SRL ofera solutii in scopul optimizarii raportarilor financiare si in vederea reducerii riscului de frauda.

Echipa noastra efectueaza verificari ale sistemelor de contabilitate, analize financiare, studii de tip Due Diligence (investigatii financiare) si ofera consultanta contabila.

Serviciile de audit oferite includ:

 • Audit intern
 • Audit financiar
 • Audit al fondurilor europene

Auditul intern are drept scop:

 • efectuarea verificarii activitatii organizatiei, mai precis respectarea politicilor, programelor si managementului, conform prevederilor legale;
 • evaluarea adecvarii controalelor financiare si nefinanciare dispuse de conducerea societatii, cat si in ce masura sunt aplicate, in scopul cresterii eficientei activitatii economice;
 • evaluarea adecvarii informatiilor financiare si nefinanciare furnizate conducerii entitatii economice, pentru cunoasterea realitatilor din organizatia respectiva;
 • protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ale organizatiei si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si a pierderilor de orice fel.
 • Auditul financiar reprezinta activitatea efectuata in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare precum si servicii profesionale potrivit standardelor internationale de audit si altor reglementari adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Activitatile specifice in procesul de audit financiar sunt urmatoarele:

 • evaluarea sistemului care inregistreaza si proceseaza tranzactiile firmei auditate;
 • evaluarea modului in care informatiile necesare realizarii situatiei financiare anuale pot fi furnizate;
 • evaluarea sistemului de control intern.

Auditul fondurilor europene

 • Prin acest serviciu,se ofera managerilor o imagine tehnica asupra modului in care s-au desfasurat finantarile din fonduri europene. Procedurile de auditare sunt conforme cu prevederile Standardelor Internationale de Audit aplicabile. Lucrarile de audit se efectueaza conform termenelor contractuale si tinandu-se cont de termenele de transmitere a rapoartelor catre organismele de finantare.
 • Auditul este obligatoriu in cazul finantarilor europene, cu toate acestea doar o evaluare riguroasa va garanta atat rambursarea cheltuililor efectuate cat si eliminarea riscurilor de a returna fondurile primite si utilizate pentru cheltuieli neeligibile.
 • De asemenea, auditul verifica eligibilitatea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului si confirma eligibilitatea sumelor solicitate la rambursare. Auditorul poate efectua recomandari privind modul de imbunatatire a activitatii in cadrul proiectului. Chiar si in cazul companiilor mai mici care gestioneaza proiecte cu finantare europeana, acest serviciu este deosebit de util, verificand eligibilitatea cheltuielilor si modul de utilizare fondurilor.
 • Auditorii au obligaţia şi responsabilitatea de a parcurge toate etapele realizarii unei astfel de evaluari: planificarea, controlul si tinerea evidentei, evaluarea sistemelor de contabilitate si controlul intern, probele de audit, raportarea. Dupa aceste etape, auditorul emite un raport privind modul de respectare a clauzelor de finantare si este responsabil cu raportarea asupra respectarii contractului.Daca organizatia care a primit fondurile are anumite cerinte speciale referitoare la audit, auditorii fac referire si la aceste cerinte.
 • Rapoartele de audit ce vor fi emise vor contine:
 1. ctitudinii cheltuielilor;
 2. verificarea folosirii sumelor primite ca avans;
 3. auditul conturilor tertelor parti;
 4. confruntarea cheltuielilor cu conturile special desemnate si cu bugetul Proiectului;
 5. verificarea veniturilor Proiectului (inclusiv avansuri primite de la Finantator, dobanzi la avansuri, cofinantari si alte venituri generate de Proiect);
 6. informatii privind localizarea precisa a sediului unde se afla originalele documentelor justificative in eventualitatea verificarii acestora de catre Comisia Europeana sau Curtea de Conturi.