Contabilitate

SC TIC-TAC SRL Baia Mare,vă oferă, servicii contabile complete, cuprinzând următoarele :

Contabilitate primara:

- Intocmirea zilnica a registrului de casa

- Contabilitatea notelor de intrare-receptie

- Intocmirea deconturilor de cheltuieli

- Intocmirea dispozitiilor de plata/incasare catre casierie

- Completarea chitantelor, ordinelor de plata catre furnizori, foilor de varsamant


Contabilitate financiara:

- Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare

- Intocmirea balantei de verificare lunare, efectuarea tuturor verificarilor si inchiderea lunii.

- Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare.

- Intocmirea declaratiilor fiscale si a deconturilor de TVA catre bugetul de stat.

- Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende

- Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente

- Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare

- Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi

- Informarea periodica a clientului asupra situatiei economico-financiare a societatii

- Informarea permanenta si in timp util a clientului privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil privitoare la activitatea acestuia

 - Asistarea clientului cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege. Intocmirea si certificarea bilanturilor semestriale si anuale.

Resurse umane si salarizare:

- Intocmirea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor (ReviSal)

- Intocmirea contractelor de munca 

- Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca

-  Intocmirea adeverintelor de salariu

 - Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul angajat

 - Stabilirea obligatiilor financiare de impozite si contributii aferente salariatilor si intocmirea ordinelor de plata ale firmei pentru varsarea impozitelor catre stat 

- Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare/trimestriale privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate(D112)

- Intocmirea si depunerea fiselor fiscale

 - Consultanta privind salarizarea

 

Expertize contabile

Expertiza contabilã este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuatã numai de cãtre persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în conditiile legii. Expertizele pot fi utilizate pentru certificarea bilanturilor contabile, a contului de profit si pierderi, a situatiei patrimoniului diferitelor entitati, aceste analize contribuind la prevenirea pagubelor in patrimoniu, pastrandu-se astfel integritatea acestuia, respectand in acelasi timp legalitea.

Firma prestează servicii de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară, expertul contabil fiind membru în GEJ (Grupul Experților Contabili Judiciari)